На 16 март в град Хисаря се проведе вторият информационен семинар „Заедно за правата на ЛГБТИ в училище“. В него се включиха общо 21 учители, директори и заместник-директори – всички представители на местните структури на синдикат „Образование“ от цялата страна.

Присъствието на хора, заемащи различни длъжности в училище допринесе за по-задълбочен анализ на действията, които могат да бъдат предприети от всеки един, с цел създаване на приобщаваща за ЛГБТИ учебна среда.

Разнообразието на участниците внесе и разнообразие на гледните точки в последвалата дискусия, където основният въпрос беше свързан с провеждането на Прайд. Част от присъстващите поставиха под въпрос необходимостта от провеждането на Прайд. Други питаха защо в страни, където правата на ЛГБТИ са почти изравнени с тези на останалите, все още се провежда Прайд. В отговор участниците научиха, че в страните, където ЛГБТИ имат изравнени права Прайдът е празник на постигнатите свободи и традиция, докато у нас все още е протест.

Информационните семинари „Заедно за правата на ЛГБТИ в училище“ имат за цел да подпомогнат учители, педагогически съветници, училищни психолози и училищна администрацията да оказват адекватна подкрепа на ЛГБТИ и с общи усилия да създадат училищна среда, в която ЛГБТИ да се чувстват сигурни, разбрани и приемани.

Семинарите се провеждат в рамките на проекта „Заедно за правата на ЛГБТИ хората в България“, който има за цел да намали проявите на дискриминация, с която се сблъскват ЛГБТИ у нас.

Свързани статии