Тук ще откриете полезни материали и обучителни ресурси, свързани с правата на ЛГБТИ хората. Ресурсите са разработени в рамките на проекта „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“ 

- Речник на термините

- Човешки права и полова идентичност

- Наръчник за работа с училища

- Създаване на подкрепяща среда за ЛГБТИ в училище

- Как да станем съюзници за постигане на равноправие на ЛГБТИ в България

- Пътна карта за равнопоставеност на ЛГБТИ в България

- Как да създадем приобщаваща за ЛГБТИ работна среда

- ДОКЛАД - АНАЛИЗ от проведено проучване за информираността и нагласите към ЛГБТИ хората в България сред българските политици, представители на бизнес сектора, учители и представители на НПО сектора

Други източници: