Фондация „Работилница за граждански инициативи“


Фондация „Работилница за граждански инициативи“ насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси. Tези общности са както географски, така и професионални или такива, създадени по интереси. С всички тях „Работилница за граждански инициативи“ работи за местно развитие, както и за развиване и въвеждане на дарителски практики, като предлага различни начини за осъществяване на тези идеи в България, съвместно с бизнес организации и индивидуални дарители.

Научи повече: frgi.bg

podkrepa_360.jpg

Синдикат „Образование“


Синдикат „Образование“ към Конфедерация на труда „Подкрепа“ работи за защита на правата, достойнстовото и професионалните интереси на своите членове. Водеща роля в дейността на Синдиката е осигуряване на възможности за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на работещите в системата на образованието. Основна ценност в работата на Синдиката е постоянното полагане на системни усилия за осъществяване на пълното равенство между мъжете и жените при реализиране на трудовите им права съобразени с расова, национална, етническа или религиозна принадлежност.

Научи повече: www.podkrepa-obrazovanie.com

glas_foundation

Фондация „GLAS"


GLAS /Gays and Lesbians Accepted in Society/ e неправителствена организация, която цели да допринесе за позитивна промяна в живота на лесбийки, гей, бисексуални и транссексуалните хора в България, осигурявайки пълно равенство и закрила от всички форми на дискриминация. Визия на фондация GLAS е за пълно участие на ЛГБТ хората във всички аспекти на живота и обществото. Фондация GLAS, основана през 2014 г., се фокусира върху основни цели като положително обществено представяне на ЛГБТ общността, работа с родители на ЛГБТ хора и провеждане на обществени кампании срещу хомофобските престъпления от омраза и в подкрепа на толерантността.

Научи повече: glasfoundation.bg

BulgarianCharityForum

Български дарителски форум


Български дарителски форум (БДФ) е организация, която работи за развитието на дарителската среда в България. Форумът обединява дарители (фондации и компании), които инвестират във важни обществени каузи. Членовете на организацията през различни свои програми и проекти подкрепят редица сфери като образование, социални дейности, екология, културно-историческото наследство, здравеопазване и човешки права.

БДФ си взаимодейства с институциите за по-адекватно и зачитащо дарителите законодателство. Следи новостите, промените, нагласите и „основните играчи” в полето на благотворителността и представя годишен мониторинг с най-важните тенденции в дарителството и CSR.

Научи повече: www.dfbulgaria.org

Българско училище за политика Димитър Паница

Българско училище за политика „Димитър Паница”


Българското училище за политика „Димитър Паница” е неправителствена организация, която от 2001 година насам обучава политическите и гражданските лидери на България. Мисията на Българското училище за политика е да създава общност от граждански и политически лидери, с активна позиция в националния, европейския и световен политически процес, водени от съвременни демократични ценности като плурализъм, толерантност и информиран дебат. В програмите на Българското училище за политика са взели участие над 650 български и над 200 чуждестранни лидери - народни представители, водещи политици, висши правителствени служители, магистрати, бизнесмени и граждански лидери.

Научи повече: www.schoolofpolitics.org

Младежка ЛГБТ организация

Младежка ЛГБТ организация „Действие“


Създаденa през 2010 г., младежката ЛГБТ организация „Действие“ предоставя помощ и подкрепа за млади хомосексуални, бисексуални и трансполови хора, развитие на самоуверена ЛГБТ общност и се бори срещу хомофобията и необразоваността в обществото.

Научи повече: deystvie.org