На 13 март в Кърджали се проведе първият информационен семинар за учители „Заедно за правата на ЛГБТИ в училище“. Семинарът даде отговор на въпроса какви действия могат да бъдат предприети от страна на учители, педагогически съветници, училищни психолози и училищна администрацията, за да се създаде подходяща учебна среда за ЛГБТИ.

Събитието събра 36 учители, като всички признаха, че ЛГБТИ не се чувстват сигурни, разбирани и приемани в българските училища и са необходими незабавни мерки за справянето с този проблем. Темата провокира дискусия, като всички стигнаха до извода, че е необходим цялостен училищен подход и целенасочени действия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда за ЛГБТИ. След дискусията участниците споделиха, че ще приложат наученото по време на семинара в своята практика.

Информационният семинар е част от проекта „Заедно за правата на ЛГБТИ хората в България“, който има за цел да повиши чувствителността към многообразните форми на дискриминация и предразсъдъци, с които се сблъскват ЛГБТИ хората в България. Информационни семинари с учители предстоят в още 29 града в страната.

Освен учители, проектът обхваща и политици, бизнес лидери и представители на гражданския сектор.

Проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ в партньорство с Български дарителски форум, Българско училище за политика „Димитър Паница“, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Фондация „Глас България“ и Младежка ЛГБТ Организация „Действие“.

Проектът „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“ е съфинансиран от Европейския съюз по програма „Права, равенство и гражданство“.

Свързани статии