Лекция за правата на ЛГБТИ пред обучаемите на Българско училище за политика „Димитър Паница“

Лекция и дискусия за правата на ЛГБТИ хората се състояха на 18.03.2018 г. като част от задължителната програма на обучение на Българското училище за политика „Димитър Паница“. Събитието беше организирано в рамките на проекта „Заедно за правата на ЛГБТИ хората в България“, в к...

Пътна карта за равнопоставеност на ЛГБТИ в България

Общо 100 политици ще обхванат предвидените два информационни семинара с две различни групи, обучаеми в Българското училище за политика. Какви действия могат да бъдат предприети за равнопоставеност на ЛГБТИ от страна политиците, четете в брошурата по-долу.