От създаването си до сега, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) е заставала зад каузата – човешки права. Голяма част от проектите, подкрепени от ФРГИ през годините са в подкрепа за правата на хора от различни маргинализирани общности – хора с увреждания, представители на различни етнически общности, жени, детски права и други. От началото на 2018 г. ФРГИ отново застава зад ЛГБТИ хората у нас.

Ежедневно ЛГБТИ хората се сблъскват с незачитане на техните права и различни форми на дискриминация. В отговор на тази тенденция ФРГИ стартира проекта „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“, с който си поставя за цел да повиши нетърпимостта към дискриминацията на ЛГБТИ хората у нас.

В рамките на проекта ФРГИ ще насочи усилията си към четири основни групи хора, имащи решаваща роля в промяната на нагласите към ЛГБТИ хората и приемането им в обществото. Това са учители, политици, бизнес лидери, лидери на гражданското общество. С всички тях ФРГИ ще работи с подкрепата на пет партньорски организации: Български дарителски форум, Българско училище за политика „Димитър Паница“, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Фондация „Глас България“ и Младежка ЛГБТ Организация „Действие“. Партньорите, работещи в различни сфери, се обединяват за реализиране на широка информационна кампания сред техните целеви групи в подкрепа на равнопоставеността на ЛГБТИ хората в България. Очаква се проектът да привлече нови сподвижници и към най-голямото правозащитно събитие за ЛГБТИ у нас – София Прайд.

Предвижда се инициативата да обхване 600 учители и 600 представители на граждански организации от 30 града в страната, както и общо 200 политици и бизнес лидери. Всички те ще участват в специално разработени информационни семинари. На следващ етап ще се реализира информационна кампания, насочена към гражданите, които нямат ясно формулирана позиция по въпроса за нуждата от равнопоставеност на ЛГБТИ у нас. Инициативата ще приключи с Национална конференция, която ще се проведе под егидата на Омбудсмана и ще постави фокус върху възможни последващи действия в подкрепа на правата на ЛГБТИ у нас.

Проектът „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“ е съфинансиран от Европейския съюз по програма „Права, равенство и гражданство“.