Семинарът „Толерантност в действие“ събра представители на неправителствени организации от Куртово Конаре и от Пловдивска област на 11 февруари.

По време на събитието участниците търсиха отговор на въпроса как неправителствените организации могат да станат съюзници за постигане на равноправие на ЛГБТИ в България. В последвалата дискусия бяха обсъдени още въпросите с какво се сблъскват в своето ежедневие семействата на партньори от същия пол и особено тези, които отглеждат деца. Участниците получиха индивидуални роли в игра, която им даде възможност да осмислят с какви трудности биха се сблъскали в семейството, в училище или на работното място, ако бяха лесбийка, гей мъж или транс човек.

Две основни направления бяха идентифицирани като посока за работа на НПО, с цел постигане на равноправие на ЛГБТИ. От една страна НПО могат да допринесат за въвеждане на подходящо за съответните възрасти образователно съдържание, което формира знания за човешката сексуалност. От друга страна: активно прилагане на Закона за защита от дискриминация за борба с хомофобията, бифобията и трансфобията, насочени както към ЛГБТИ ученици, така и към ЛГБТИ учители или административен персонал.

Информационните семинари „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“ имат за цел да променят нагласите към ЛГТБИ хората и приемането им в обществото. Семинарите се провеждат с четири целеви групи – политици, учителите, бизнес лидери и представители на неправителствени организации.

Семинарите са част от проекта „Заедно за правата на ЛГТБИ в България“.