Проблемът

Ежедневно ЛГБТИ хората се сблъскват с незачитане на техните права и различни форми на дискриминация. В отговор на тази тенденция е проекта „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“.

Решението 

  • Повишаване на информираността за правата на ЛГБТИ хората сред четири основни групи хора, имащи решаваща роля в промяната на нагласите към ЛГБТИ хората и приемането им в обществото. Това са учители, политици, бизнес лидери, лидери на гражданското общество. Близо 1500 представители на целевите публики от цялата страна ще се включат в информационни семинари по темата.

  • Организиране на мащабна кампания в подкрепа на правата на ЛГБТИ хората с фокус върху историите на ЛГБТИ, сблъскали се с непризнаване на правата им.

  • Обсъждане на координирани действия с представители на различни сектори в подкрепа на правата на ЛГБТИ по време на заключителна конференция.

Промяната

Повишаване на чувствителността към многобразните форми на дискриминация и предразсъдъци, с които се сблъскват ЛГБТИ хората в България.