Общо 600 учители от 30 различни населени места в страна ще се включат в информационните семинари „Заедно за правата на ЛГБТИ в училище“. Срещите по места ще се организират от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.

Необходимостта от информационни семинари с учители е резултат от положението, че ЛГБТИ често са обект на вербален тормоз, подигравки, заплахи и маргинализация в училище. Някои стават жертва на физическо насилие. Изследване на положението на ЛГБТИ учениците в българските училища, проведено през 2015 г. по- казва че: сексуалната ориентация и половата идентичност са теми „табу“ или се представят неадекватно в училище, вербалният тормоз спрямо ЛГБТИ учениците се приема като нещо нормално, а учителите и администрацията не са подготвени да се справят с тормоза и насилието, произтичащи от хомофобия, бифобия или трансфобия.

Семинарите ще търсят отговор на въпроса какви действия могат да бъдат предприети от страна на учители, педагогически съветници, училищни психолози и училищна администрацията, за да се създаде подходяща учебна среда за ЛГБТИ.

Ако и вие търсите отговор на този въпрос, можете да прочете брошурата „Създаване на подкрепяща среда за ЛГБТИ в училище“.

teachers.png