Кои са конкретните действия, които НПО могат да предприемат за създаване на приобщаваща за ЛГБТИ среда в сферата на образованието? Това е въпросът, чийто отговор търсиха представители на НПО от Габрово по време на семинара „Толерантност в действие“.

Семинарът се проведе на 16 ноември и събра 20 участници. Всички присъстващи се обединиха около идеята, че независимо от сферата, в която НПО работят могат активно да прилагат принципа на включване на ЛГБТИ в своите дейности за изграждане на приобщаваща среда.

Дискусия предизвикаха конкретните действия, които НПО могат да предприемат в сферата на образованието. Два са основните изводи от дискусията.

От една страна НПО могат да допринесат за въвеждане на подходящо за съответните възрасти образователно съдържание, което формира знания за човешката сексуалност. В резултат - младите хора да получат научни знания да имат информирано отношение към приемане на различията, свързани със сексуалността и пола.

От друга страна: активно прилагане на Закона за защита от дискриминация за борба с хомофобията, бифобията и трансфобията, насочени както към ЛГБТИ ученици, така и към ЛГБТИ учители или административен персонал. Създаване на подкрепяща среда в училище за свободното изразяване на тези идентичности; предотвратяване на тормоза и осигуряване на подкрепа за жертви на такъв, както и работа с насилниците за промяна в поведението им.

Семинарът „Толерантност в действие“ е част от проект „Заедно за правата на ЛБНТИ в България“ и е насочен към представители на неправителствени организации от цялата страна. Семинарът цели да допринесе за промяна на нагласите към ЛГБТИ хората у нас. Семинарът се провежда с лидери на гражданското общество от 30 града в страната. Информационни събития са провеждат и с останалите групи, имаща решаваща роля за промяна на нагласите към ЛГБТИ – политици, учители и бизнес лидери.

Свързани статии