Близо 40 учители от Вършец взеха участие в информационният семинар „Заедно за правата на ЛГБТИ в училище“. Семинарът се проведе на 23 март и постави фокус върху възможните действия за създаване на подходяща учебна среда за ЛГБТИ.

В началото на семинара участниците бяха запознати с резултати от изследвания, според които ЛГБТИ се чувстват несигурни и неприети в българското училище. Там често са обект на вербален тормоз, подигравки, заплахи и маргинализация, а някои стават жертва на физическо насилие. В резултат участниците дискутираха какво може да се направи, за да се превърне училището в място, където ЛГБТИ се чувстват сигурни, разбрани и приети. По време на дискусията, учителите стигнаха до извода, че са необходими цялостна стратегия и координирани действия както между учители, така и с педагогически съветници, училищни психолози и училищна администрацията.

Вършец е петият домакин на информационния семинар „Заедно за правата на ЛГБТИ в училище“. Семинарът е част от проекта „Заедно за правата на ЛГБТИ хората в България“, който цели да повиши чувствителността към многообразните форми на дискриминация, с които се сблъскват ЛГБТИ.

Освен учители, проектът обхваща и политици, бизнес лидери и представители на гражданския сектор.

Свързани статии