„Специални“ или равни права искат ЛГБТИ у нас? Това беше основният въпрос, който бе обсъден по време на дискусията след семинара „Заедно за правата на ЛГБТИ в училище“. Семинарът се проведе на 21 март в Пловдив, като в него участваха 20 учители.

Информационните семинари „Заедно за правата на ЛГБТИ в училище“ имат за цел да подпомогнат учители, педагогически съветници, училищни психолози и училищна администрацията да оказват адекватна подкрепа на ЛГБТИ и с общи усилия да създадат училищна среда, в която ЛГБТИ да се чувстват сигурни, разбрани и приемани.

Необходимостта от информационни семинари с учители е резултат от положението, че ЛГБТИ често са обект на вербален тормоз, подигравки, заплахи и маргинализация в училище. Някои стават жертва на физическо насилие. Изследване на положението на ЛГБТИ учениците в българските училища, проведено през 2015 г. по- казва че: сексуалната ориентация и половата идентичност са теми „табу“ или се представят неадекватно в училище, вербалният тормоз спрямо ЛГБТИ учениците се приема като нещо нормално, а учителите и администрацията не са подготвени да се справят с тормоза и насилието, произтичащи от хомофобия, бифобия или трансфобия.

Информационните семинари са част от проекта „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“. Освен учители, проектът обхваща политици, представители на граждански организации и бизнес лидери.

Свързани статии