На 14 ноември в град Шумен се проведе поредния семинар „Толерантност в действие“. В него се включиха близо 20 представители на граждански организации от Шумен и региона.

Пол Найденов, ЛГБТИ активист и Венета Лимберова от младежката ЛГБТ организация „Действие“ запознаха присъстващите с предизвикателствата, пред които ЛГБТИ хората у нас, са изправени ежедневно. Събитието даде възможност за поредица ролеви игри, в резултат на което участниците се убедиха в нуждата от конкретни действия за създаването на приобщаваща за ЛГБТИ обществена среда. Срещата приключи с дискусия, по време на която всички се обединиха в идеята, че независимо от сферата, в която НПО работят могат активно да прилагат принципа на включване на ЛГБТИ в своите дейности за изграждане на приобщаваща среда.

Семинарът „Толерантност в действие“ е част от проект „Заедно за правата на ЛБНТИ в България“ и е насочен към представители на неправителствени организации от цялата страна. Семинарът цели да допринесе за промяна на нагласите към ЛГБТИ хората у нас. Семинарът се провежда с лидери на гражданското общество от 30 града в страната. Информационни събития са провеждат и с останалите групи, имаща решаваща роля за промяна на нагласите към ЛГБТИ – политици, учители и бизнес лидери.

Свързани статии