Семинарите с представители на НПО започнаха в Пловдив

Какво знаем за проблемите, с които се сблъскват ЛГБТИ хората у нас и може ли една неправителствена организация да допринесе за изравняване на правата им с тези на останалите хора. Това са основните въпроси, на които потърси отговор първият информационен семинар „Заедно за правата на ЛГБТИ в Бъ...

Как да станем съюзници за постигане на равноправие на ЛГБТИ в България

Как една неправителствена организация може да стане сподвижник на движението за равноправие на ЛГБТИ в България и кои са конкретните области на интервенция у нас, чете в следващата брошура.