Как една неправителствена организация може да стане сподвижник на движението за равноправие на ЛГБТИ в България и кои са конкретните области на интервенция у нас, чете в следващата брошура.

NGO.png

Прикрепени файлове