Общо 100 политици ще обхванат предвидените два информационни семинара с две различни групи, обучаеми в Българското училище за политика. Какви действия могат да бъдат предприети за равнопоставеност на ЛГБТИ от страна политиците, четете в брошурата по-долу.

politics.png