Над 20 лидери на НПО от Силистра намериха отговор на въпроса как НПО могат да бъдат съюзници за постигане на равноправие на ЛГБТИ в България по време на семинара „Толерантност в действие“.

Семинарът се проведе на 13 ноември и постави фокус върху ролята на НПО за промяната на нагласите към ЛГБТИ в България.

Неправителствените организации, които споделят ценностите на недискриминацията и равното третиране на всички хора са очакваният първи съюзник на активистите за правата на ЛГБТИ у нас. НПО, работещи в сферата на съдебна реформа и развитие на демокрацията, както и НПО, работещи в сферата на защитата на човешките права, са естествен съюзник на ЛГБТИ активистите и организациите на ЛГБТИ общностите в работата им за промени в законодателната рамка и политиките.

В резултат от семинара, присъстващите се убедиха, че НПО, работещи във всяка една сфера на обществения живот могат активно да прилагат принципа на включване на ЛГБТИ в своите дейности за изграждане на приобщаваща среда, която стимулира общественото развитие.

Семинарът „Толерантност в действие“ е насочен към представители на неправителствени организации от цялата страна и цели да допринесе за промяна на нагласите към ЛГБТИ хората у нас. Семинарът се провежда с лидери на гражданското общество от 30 града в страната.

Свързани статии