Лидери на гражданското общество от Русе и региона се включиха в семинара „Толерантност в действие“, част от проекта „Заедно за правата на ЛГБТИ хората в България“. Събитието се проведе на 12 ноември и събра близо 20 участници.

Водещ лектор на събитието беше Пол Найденов, активист за правата на ЛГБТИ и един от хората, спомогнали буквата „И“ да бъде добавена към абревиатурата ЛГБТ(И) у нас. Той разказа повече пред участниците с какво се сблъскват своето ежедневие семействата на партньори от същия пол и особено тези, които отглеждат деца.

Освен в дискусия за предизвикателствата пред ЛГБТИ хората у нас, събитието даде възможност за поредица интерактивни игри по темата. В резултат присъстващите се съгласиха, че могат като лидери на гражданското общество могат да допринесат за промяна на нагласите към ЛГБТИ.

Семинарът „Толерантност в действие“ е насочен към представители на неправителствени организации от цялата страна и цели да допринесе за промяна на нагласите към ЛГБТИ хората у нас. Семинарът се провежда с лидери на гражданското общество от 30 града в страната. Освен за НПО активисти, информационни семинари са предвидени и за останалите три групи, имащи решаваща роля за промяна на нагласите към ЛГБТИ – учители, политици и бизнес лидери.