Близо 40 бизнес лидери и HR мениджъри участваха в уъркшоп за изграждане на многообразна и приобщаваща работна среда. Събитието се проведе на 18 юли в София и постави фокус върху принципите за изграждане на подкрепяща работна среда за корпоративните служители.

Благодарение на уъркшопа участниците се убедиха в нуждата от структуриране на политики за зачитане на многообразието и ползите от него за бизнеса.

Българският контекст по отношение на зачитане на човешките права и пълноценното участие на ЛГБТ хората във всички аспекти на живота и обществото представи Симеон Василев от фондация „ГЛАС“.

Ключови лектори на събитието бяха Марайн Пиненбург, глобален директор „Бизнес развитие за разнообразие на работната сила и ЛГБТ пазарите” на IBM и Димитрина Василева, ръководител „Многообразие и приобщаване” за Централна и Югоизточна Европа в “EY България”.

Сред основните послания беше тезата, че разнообразната и приобщаваща работна среда е основополагаща за развитието на компанията като работодател, а организационната култура, основана на споделени общочовещки ценности, сред които приемане на различието е единствената печеливща бизнес култура. Основна предпоставка за развитие на приемаща среда е топ мениджърите на най-високи да заявят ангажимента си към проблематиката и да са последователни в както в интегрирането на ЛГБТИ служители, така и в образоването на останалите и в създаването на чувствителни и етични отношения и среда.

Уършопът „Приобщаваща работна среда: ползите за бизнеса“ се провежда в рамките на проекта „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“. Проектът е в отговор на ежедневното незачитане на правата на ЛГБТИ хората и различните форми на дискриминация включително и на работното място. Именно бизнес лидерите са една от четирите групи, имащи решаваща роля за промяна на нагласите към ЛГБТИ хората у нас. Бизнес лидерите, заедно с учителите, лидерите на НПО и политиците могат да допринесат за създаването на приобщаваща среда за ЛГБТИ във всички сфери.

Уършопът се организира от Българският дарителски форум съвместно с фондация „ГЛАС“, Work it OUT - Българската платформа за ЛГБТ корпоративно равноправие и приемаща работна среда, Мрежа на жените професионалисти – София и HR компанията JobTiger.