Лидерите на неправителствените организации могат да допринесат за въвеждането на нови политики в сферите на образованието, заетостта, здравеопазването и социалния живот, с цел постигане на равнопоставеност на ЛГБТИ хората в България. Това е основният извод от провелия се на 22 юни семинар „Толерантност в действие“ в София. В него се включиха представители на неправителствени организации от София и страната.

По време на събитието освен нуждата от въвеждането на нови политики в конкретните сфери в обществения и социални живот, участниците идентифицираха и необходимостта от промени в законодателната рамка. В последвалата дискусия участниците се съгласиха, че неправителствените организации, независимо в коя сфера работят, могат да допринесат за постигането на тези промени и да станат съюзници за създаване на приобщаваща за ЛГБТИ среда.

НПО могат да инициират застъпнически действия, както и да подкрепят започнати от ЛГБТИ организациите и други защитници на човешки права кампании за промени в законодателството с цел изравняване на правата на ЛГБТИ с тези на останалите хора. Редица НПО участват във всички консултативни процеси с публичните институции. Представителите на НПО, участващи като съветници на различни парламентарни комисии, могат да използват всеки удобен случай за повишаване на информираността на народните представители относно положението на уязвими групи, които нямат свои представители в политиката. Съществуващите НПО мрежи в сферите на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата и икономическото развитие, следва да помислят за представителство на организации на ЛГБТИ общностите в своя състав.

Семинарът „Толерантност в действие“ е насочен към представители на неправителствени организации от цялата страна и цели да допринесе за промяна на нагласите към ЛГБТИ хората у нас. Семинарът е част от проекта „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“.