Представители на неправителствени организации от Кюстендил обсъждаха какви са конкретните действия, които могат да се предприемат за постигане на равнопоставеност на ЛГБТИ у нас. Това се случи по време на семинара „Толерантност в действие“. Събитието се проведе на 9 ноември в града.

Семинарът запозна присъстващите с проблемите, с които ЛГБТИ хората се сблъскват през личните истории от поредицата „Различни хора, равни права“. Последвалата дискусия постави фокус върху ролята на гражданските организации за промяната на нагласите към ЛГБТИ у нас. В края на събитието над 20-те участници се съгласиха, че независимо от своята сфера на дейност, НПО могат да допринесат за създаване на позитивна информационна среда, отстояваща ценностите на многообразието, приемане на различния и недискриминация в обществения живот.

Семинарът „Толерантност в действие“ е насочен към представители на неправителствени организации от цялата страна и цели да допринесе за промяна на нагласите към ЛГБТИ хората у нас. Семинарът се провежда с лидери на гражданското общество от 30 града в страната.