Поканени за участие в проучването са учители, политици, бизнес лидери и представители на граждански организации. Целта на допитването е да установи до каква степен представителите на четирите целеви групи са информирани за правата на ЛГБТИ хората у нас и какви са нагласите им към тях. Проучването е анонимно и се провежда онлайн, като за всяка целева група е разработен отделен въпросник.

Анализът на получените резултати ще бъде публикуван на сайта lgbti.frgi.bg. Същият ще се използва по време на информационните семинари, в които ще бъдат включени представители на четирите целеви групи.

Проучването е част от проекта „Заедно за правата на ЛГБТИ хората в България“, който има за цел да повиши чувствителността към проблемите, с които се сблъскват ЛГБТИ хората в България. Проектът се съ-финансира от Европейската комисия по програма „Права, равенство и гражданство“, и се изпълнява от консорциум от организации в състав: Фондация „Работилница за граждански инициативи“, Асоциация Българско училище за политика „Димитър Паница“, Синдикат „Образование“ към Конфедерация на труда „Подкрепа“, Фондация „Глас България“ и Младежка ЛГБТ организация „Действие“.

Проектът предвижда активна работа с учители, политици, бизнес лидери, лидери на гражданското общество, като освен информационни семинари се очаква да бъде реализирана мащабна кампания в подкрепа на правата на ЛГБТИ хората у нас. Проектът ще приключи с национална конференция през април 2019 г., по време на която ще бъдат представени изведените добри практики от проекта и ще се обсъдят координирани действия за равнопоставеност на ЛГБТИ у нас.