Информационният семинар „Толерантност в действие“ се проведе с представители на граждански организации от Стара Загора и региона. Събитието се реализира на 18 юни 2018 г. в Международния младежки център в града.

Семинарът предизвика интерес от страна на присъстващите, тъй като по-голямата част участват за пръв път в събитие, засягащо темата за правата на ЛГБТИ хората в страната. Освен, че научиха с какви проблеми се сблъскват ЛГБТИ хората у нас, присъстващите взеха активно участие в дискусията как една неправителствена организация може да допринесе за изравняване на правата им с тези на останалите хора.

По време на дискусията бяха обсъдени още въпросите с какво се сблъскват в своето ежедневие семействата на партньори от същия пол и особено тези, които отглеждат деца. Участниците получиха индивидуални роли в игра, която им даде възможност да осмислят с какви трудности биха се сблъскали в семейството, в училище или на работното място, ако бяха лесбийка, гей мъж или транс човек.

В резултат от семинара по-голямата част от присъстващите се съгласиха, че НПО като лидери в гражданското общество, могат да съдействат за преодоляване на предразсъдъците към различни уязвими групи, включително ЛГБТИ хората.

Информационните семинари „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“ имат за цел да променят нагласите към ЛГТБИ хората и приемането им в обществото. Семинарите се провеждат с четири целеви групи – политици, учителите, бизнес лидери и представители на неправителствени организации.

Семинарите са част от проекта „Заедно за правата на ЛГТБИ в България“.