Семинарът „Толерантност в действие“ събра представители на различни граждански организации от Бургас и региона. Срещата се проведе на 14 юни в бургаското читалище „Хамалогика“.

По време на събитието участниците се включиха активно в интерактивни игри, целящи да покажат как НПО могат да бъдат съюзници за постигане на равноправие на ЛГБТИ в България. Благодарение на семинара участниците се научиха и кои са конкретните области за интервенция. Обсъдени бяха необходимите промени в законодателната рамка, както и нуждата от въвеждане на нови политики с цел създаване на приобщаваща среда.

В края на семинара, участниците се убедиха, че НПО, които споделят ценностите на недискриминация и равноправие са първия съюзник на ЛГБТИ активистите.

НПО, работещи в сферата на съдебна реформа и развитие на демокрацията, както и НПО, работещи в сферата на защитата на човешките права, са естествен съюзник на ЛГБТИ активистите и организациите на ЛГБТИ общностите в работата им за промени в законодателната рамка и политиките. Така НПО, които работят във всяка една сфера на обществения живот могат активно да прилагат принципа на включване на ЛГБТИ в своите дейности за изграждане на приобщаваща среда, която стимулира общественото развитие.

Семинарът „Толерантност в действие“ е насочен към представители на неправителствени организации от цялата страна и цели да допринесе за промяна на нагласите към ЛГБТИ хората у нас. Семинарът се провежда с лидери на гражданското общество от 30 града в страната.

Свързани статии