Лидери на граждански организации от Варна и региона дискутираха как НПО могат да допринесат за постигане на равноправие на ЛГБТИ в България. Дискусията е част от семинара „Толерантност в действие“, който се проведе на 15 юни във Варна.

Семинарът постави акцент върху ролята на гражданските организации за промяната на нагласите към ЛГБТИ у нас. В края на събитието над 20-те участници се съгласиха, че независимо от своята сфера на дейност, НПО могат да допринесат за създаване на позитивна информационна среда, отстояваща ценностите на многообразието, приемане на различния и недискриминация в обществения живот. 

Семинарът „Толерантност в действие“ е насочен към представители на неправителствени организации от цялата страна и цели да допринесе за промяна на нагласите към ЛГБТИ хората у нас. Семинарът се провежда с лидери на гражданското общество от 30 града в страната.

Свързани статии