Какво знаем за проблемите, с които се сблъскват ЛГБТИ хората у нас и може ли една неправителствена организация да допринесе за изравняване на правата им с тези на останалите хора. Това са основните въпроси, на които потърси отговор първият информационен семинар „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“. Семинарът се проведе на 23 април в Младежкия център в Пловдив. В него участваха представители на сектора от Пловдив и региона.

По време на дискусията бяха обсъдени още въпросите с какво се сблъскват в своето ежедневие семействата на партньори от същия пол и особено тези, които отглеждат деца. Участниците получиха индивидуални роли в игра, която им даде възможност да осмислят с какви трудности биха се сблъскали в семейството, в училище или на работното място, ако бяха лесбийка, гей мъж или транс човек.

В резултат от семинара по-голямата част от присъстващите се съгласиха, че НПО като лидери в гражданското общество, могат да съдействат за преодоляване на предразсъдъците към различни уязвими групи, включително ЛГБТИ хората.

Информационните семинари „Заедно за правата на ЛГБТИ в България“ имат за цел да променят нагласите към ЛГТБИ хората и приемането им в обществото. Семинарите се провеждат с четири целеви групи – политици, учителите, бизнес лидери и представители на неправителствени организации.

Семинарите са част от проекта „Заедно за правата на ЛГТБИ в България“, който се реализира от консорциум в състав: Фондация „Работилница за граждански инициативи“, Български дари¬телски форум, Българско училище за политика „Димитър Паница“, Фондация „Глас-България“, Младежка ЛГБТ организа¬ция „Действие“ и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкре¬па“.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз по програма „Права, равенство и гражданство“.

Свързани статии